garanti forex demo

market of the world. Please click for a demo account opening. Forex is solidifying its position in the global investment market by being the most liquid market in the world thanks to its leverage and two-way trading features, the opportunity it provides to invest via the internet 5/24 and the many different investment instruments its offers. Bu form, Kiisel Verilerin Korunmas mevzuat kapsamnda QNB Finansinvest tarafndan, verilerimin ilenmesinden önce tarafma sunulmu olup Sermaye piyasas faaliyetlerinin yürütülmesi amacyla verilerimin tarafmdan ve/veya üçüncü kiilerden elde edilmesine, bu bilgilerin QNB Finansinvest tarafndan ya da QNB Finansinvest adna yetkili kurulu ya da kiilerce ilenmesine. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. Tamam, sistemde Yaanan Geçici Sorun Nedeniyle Hizmet Verilememektedir. For any questions, you can access our Investor Support Center via telephone at between 09:00 and 19:30 oclock during the week days.

E-mail ve telefon bilgilerinizi n doru ve güncel olmas önemlidir. Bilgileri doldurup tamam a basnz. Garanti Forex iletiim formu sayesinde forex piyasalar ve ilemleri hakknda her türlü sorunuzu bize yöneltebilirsiniz. Garanti FX Demo Hesab Açma. Ayrca bir demo hesap açarak GarantiFX Trader üzerinden forex piyasas ileml erini.

Hesabnza dorulama maili gönderildi. Please click for Accounts in the Profit or Loss Schedule. Lütfen içinde en az bir büyük harf, bir küçük harf ve bir rakam olacak ekilde en az 8 haneli bir ifre belirleyiniz. Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu ve lgili Mevzuat Kapsamnda Bilgilendirme ve Muvafakat Formu bu form 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamnda, kiisel verilerin elde edilmesi srasnda gerçek kiinin bilgilendirilmesi, aydnlatlmas amacyla tanzim edilmitir. You can  visit to reach Garanti Securities Forex solutions and to get more detailed information about the Forex market. Risk Uyars, forex, kaldraçl alm satm ilemleri çok risklidir. Please click for a real account opening.

D) Kiisel veriler, sermaye piyasas faaliyetlerinin yürütülmesi amacyla gerçek ve tüzel kiilerle, hissedarlarmzla, dorudan / dolayl yurtiçi/yurtd itiraklerimizle ve ortaklarmzla; sermaye piyasas faaliyetlerini ifa edebilmek amacyla çaltmz yurtiçi/yurtd irketlerle, bankalarla, dier yatrm kurulularyla, emir iletimine araclk sözlemesi yaptmz yatrm kurulularyla, finansal kurulularla, yurt dnda kurulu. Kaldraçl alm satm ilemleri ne ilikin olarak yetkili kurulu personelince yaplacak teknik ve temel analizin kiiden kiiye farkllk arz edebilecei bu analizlerde yaplan öngörülerin gerçeklememe olaslnn bulunduu dikkate alnmaldr. Tamam, kiisel Verilerin Korunmas Kanunu uyarnca gerçekletirilen ilgili Bilgilendirme'yi okuduunuzu onaylamanz gerekmektedir. Tamam, lütfen özel karakter içermeyen, en az 8 haneli bir ifre belirleyiniz. E) Kiisel veriler, ilgilisinden yazl, sözlü ya da elektronik yollarla toplanabilecei gibi; üçüncü kiilerden de benzer yollarla toplanabilir ve ilenebilir. Please click to reach our closest Garanti Securities Branches for a Forex account opening. Tamam ifrenizi Deitirmek çin Mailinize Gönderilen Linke Tklayn. Furthermore, by opening a demo account, you can promptly start to experience Forex market trades via the GarantiFX Trader as well. F) Verisi ilenen kii QNB Finansinveste bavurarak kendisiyle ilgili; a) Kiisel veri ilenip ilenmediini örenme, b) Kiisel verileri ilenmise buna ilikin bilgi talep etme, c) Kiisel verilerin ilenme amacn ve bunlarn amacna uygun kullanlp kullanlmadn örenme, ç) Yurt içinde veya yurt dnda kiisel verilerin aktarld. Lütfen olabilecek bütün riskleri anladnzdan emin olun ve gerekiyorsa bamsz danmanlardan profesyonel tavsiye ve yardm yfada verilen tüm bilgiler genel niteliktedir ve müterilerin alm satm kararn destekleyebilecek düzeyde bilgi bulunmayabilir.